Chì kẻ mày The Face Shop Lovely Meex Style My Eye Brow

50,000

Chì kẻ mày The Face Shop Lovely Meex Style My Eye Brow với dạng chì chuốt nhọn mềm mịn dễ dàng sử dụng cũng là loại sử dụng phổ biến từ trước đến này với ưu điểm chì chắc chắn dễ dàng định hình dáng chân mày cho phù hợp.